Вчимося граючись

У дошкільному віці процес пізнання у дитини відбувається емоційно-практичним шляхом. Кожен дошкільник - маленький дослідник, з радістю і здивуванням відкриває для себе навколишній світ. Дитина прагне до активної діяльності, і важливо надати умови для розвитку цих прагнень і сприяти його подальшому становленню.

"Вчимося граючись" від 3-х до 4-х та від 4-х до 5-ти років- це безліч цікавих ігор і навчальних завдань.

Чим повніше і різноманітніше дитяча діяльність, чим більше вона значуща для дитини і відповідає його природі, тим успішніше проходить його розвиток, реалізуються потенційні можливості і перші творчі прояви. Виділяються найбільш близькі і природні для дитини-дошкільника види діяльності: ігрова, комунікативна, трудова, пізнавально-дослідницька, продуктивна, музично-художня, читання.

В «Active Child School» відбувається виховання цілісної особистості, становлення життєвої позиції, успішних форм взаємини з навколишнім світом.

Педагоги акцентують увагу дошкільнят на розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дитини, корекції емоційно-вольової та рухової сфер. Використовують в роботі активні методи навчання і виховання, спрямовані на активізацію пізнавального розвитку дитини. Уміло орієнтуються в різноманітті інтеграційних підходів до розвитку дітей, в широкому спектрі сучасних технологій.

Кожне розвиваюче заняття для дітей включає в себе ігри та завдання, що відповідають певному віку дітей. Гармонійний розвиток основних психічних процесів дозволяє дитині успішно оволодіти всіма необхідними його віку навичками, сформувати адекватну самооцінку малюка, сприяти активізації мовленнєвої та пізнавальної діяльності. Саме тому наші заняття для дітей побудовані таким чином, щоб завдання поєднували в собі різні види інтелектуальної і практичної діяльності. Це сприяє розвитку кожної дитини як особистості та індивідуальності, стимулює розкриття потенціалу кожної дитини.

Розвиваючи дитину за допомогою методик раннього розвитку дітей: М. Монтессорі, Р. Домана, Н. Зайцева та ін, а також навчальних програм ми вчимо дітей:

 • класифікувати і узагальнювати предмети;
 • знаходити прості зв'язки між предметами і явищами;
 • орієнтуватися у просторі (вгорі, внизу, ліворуч, праворуч);
 • вирішувати логічні завдання, зіставляти протилежності і знаходити асоціації;
 • повторювати прості рухи пальчикової гімнастики;
 • розрізняти і називати цифри і геометричні фігури;
 • складати розповіді;
 • називати букви і читати склади і слова;
 • правильно відповідати на запитання;
 • узгоджувати слова в роді, числі, відмінку;
 • розрізняти пори року.

У навчанні дітей дуже важливим є поєднання інтересу й дисципліни в процесі ігрової діяльності.